versión en Castellano 


  Esteu a: inici, noticies. Usuari no registrat    « Octubre 2019 »

Perquè diferenciar es un dret.    
07.10.2019Zero sancions    
04.10.2019La colza, un cultiu tècnic    
04.10.2019Demanen un grup al PE sobre resistència antimicrobiana    
04.10.2019NotíciesInfollotja 


Setmanalment trobarà en aquest butlletí informatiu, la informació de les tendències, els preus fixats i les notícies d'interès pel sector.

registri's ara »  


El Govern modifica la norma sobre elaboració de fertilitzants i la comercialització de fitosanitaris

02.06.2017

El Consell de Ministres ha aprovat una modificació del Reial Decret sobre productes fertilitzants, per la qual s'estableixen els requisits per a la seva elaboració i posada en el mercat nacional, incloses les matèries primeres que poden emprar-se en la seva fabricació.

En un comunicat, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha detallat que la modificació introduïda "clarifica les condicions d'utilització de determinats residus inorgànics com a matèries primeres".

Segons ha apuntat, el Ministeri ha considerat convenient modificar i actualitzar aquest aspecte, prenent com a base l'experiència existent per regular l'ocupació dels residus biodegradables a l'hora de fabricar productes fertilitzants d'origen orgànic.

El Reial Decret aprovat manté la necessitat de comptar amb la corresponent autorització de l'autoritat mediambiental i inclou una disposició transitòria regulant temporalment la posada al mercat dels fertilitzants en els quals s'hagin utilitzat els residus objecte d'aquesta modificació.
Canvis en la comercialització de determinats fitosanitaris

Així mateix, el Consell de Ministres també ha aprovat un Reial Decret pel qual es modifica la normativa vigent sobre comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària per adequar la normativa nacional a la nova conjuntura europea en la matèria.

En un comunicat, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha precisat que l ' "objectiu és aconseguir una cobertura fitosanitària òptima pel que fa a la gestió sostenible de les produccions agrícoles i permetre una millor adaptació del sector i les empreses als canvis introduïts ".

Ha detallat que, per a això, la nova norma inclou en l'àmbit d'aplicació els mitjans de monitorització que continguin substàncies semioquímiques, incloses les feromones, que es trobin reconegudes com a substàncies actives en el marc del Reglament (CE) nº 1107/2009 relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris.

Aquests mitjans, habitualment usats en Gestió Integrada de Plagues, havien quedat exclosos de la consideració com a mitjans de defensa fitosanitària i per tant cancel•lats del registre.

Aquesta modificació suposa l'ampliació del ventall d'eines disponibles per a la consecució dels objectius de sostenibilitat pels quals aposta el Ministeri.

A més, per aquest nou Reial Decret s'amplia el període transitori inicial de 18 mesos a 36 mesos per a la fabricació, comercialització, venda i ús dels productes bioestimulants que havien quedat emparats sota la disposició transitòria.

Aquesta mesura s'aplicarà amb caràcter retroactiu i donarà cobertura legal a aquests productes, de gran importància per a una agricultura sostenible, segons el Departament, fins a la publicació de la futura legislació comunitària sobre fertilitzants, sota la qual quedaran emparats.


Jesús Domingo
01.06.2017Què és   Serveis   Notícies   Agenda   Registre   Preus   Contacte
De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores: Gran Via Jaume I, 46 - 17001 Girona Tel. 972418500  
Divendres, de 19:30 a 22:00 hores: Palau de Fires. Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 Girona Tel. 972203833  
© 2005 Cambra de Comerç de Girona   Avís legal   llotjagirona@telefonica.net