versión en Castellano 


  Esteu a: inici, noticies. Usuari no registrat    « Gener 2019 »

L'euro compleix 20 anys impulsant l'exportació de fruites i hortalisses    
18.01.2019Per controlar infeccions bacterianes    
18.01.2019Preparar-se davant un possible "Brexit" sense acord    
18.01.2019NotíciesInfollotja 


Setmanalment trobarà en aquest butlletí informatiu, la informació de les tendències, els preus fixats i les notícies d'interès pel sector.

registri's ara »  


Reial Decret 1392/2012 sobre les truges

26.10.2012

Aprovades noves normes per assegurar l’adaptació de les explotacions a la directiva del benestar de les truges

S’ha publicat el Reial Decret 1392/2012, aprovat en el Consell de Ministres de divendres passat, que estableix noves disposicions per assegurar que l’adaptació de les explotacions porcines a les normes comunitàries de benestar de les truges, que serà d’aplicació l'1 de gener de 2013. El RD publicat, modifica un Reial Decret de 2002 sobre normes mínimes per a la protecció de porcs.

El nou RD fixa que a partir de l'1 de gener de 2013, les explotacions que no compleixen només podran ser de dos tipus: les que no han conclòs el procés d’adaptació de les explotacions a les noves condicions i les que no tenen previst modificar les seves instal·lacions.

Les que estan encara modificant les instal·lacions hauran de presentar a l’autoritat competent un calendari de modificació de les instal·lacions, el qual ha d’indicar:

-Nombre de truges i truges joves que podran allotjar a partir de l'1 de gener de 2013.
-Data prevista de presentació de sol·licitud de modificació de la capacitat/cens.
-Calendari de sortida dels animals.
-Destinació dels animals.

Els productors que no tinguin previst modificar les instal·lacions han de presentar un pla d’ajust, que només podrà ser per cessament de l’activitat ramadera, suspensió de l’activitat ramadera, modificació de la classificació zootècnica o disminució de la capacitat autoritzada del cens de l’explotació.

El pla d’ajust ha d’indicar:
-Data prevista de presentació de sol · licitud de cessament, de suspensió o de modificació de la classificació zootècnica o de la capacitat/cens.
-Calendari de sortida dels animals.
-Destinació dels animals.

A les explotacions no adaptades (tant en fase d’adaptació com d’ajust) només es podran inseminar o cobrir un nombre de femelles igual o inferior al cens que puguin albergar les instal·lacions que estiguin adaptades l'1 de gener de 2013. El calendari d’adaptació i el pla d’ajust contenir una declaració responsable del titular de l’explotació amb aquest compromís.

El Reial decret publicat inclou, igualment, les mesures a adoptar per part de les autoritats competents en cas d’incompliment de la normativa a partir l'1 de gener de 2013:
-Es prohibirà qualsevol entrada d’animals i material genètic de l’espècie porcina.
-Es prohibirà tota sortida d’animals amb destinació diferent de sacrifici, o explotacions que compleixin-
-Es prohibirà la pràctica de la inseminació artificial o de la munta natural.
-Es reduirà el cens de l’explotació a un màxim de 9 truges.

El RD també recull puntualitzacions sobre les mesures sancionadores.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/06/pdfs/BOE-A-2012-12487.pdf


Jesús Domingo MartínezQuè és   Serveis   Notícies   Agenda   Registre   Preus   Contacte
De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores: Gran Via Jaume I, 46 - 17001 Girona Tel. 972418500  
Divendres, de 19:30 a 22:00 hores: Palau de Fires. Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 Girona Tel. 972203833  
© 2005 Cambra de Comerç de Girona   Avís legal   llotjagirona@telefonica.net