versión en Castellano 


  Esteu a: inici, noticies. Usuari no registrat    « Octubre 2019 »

Perquè diferenciar es un dret.    
07.10.2019Zero sancions    
04.10.2019La colza, un cultiu tècnic    
04.10.2019Demanen un grup al PE sobre resistència antimicrobiana    
04.10.2019NotíciesInfollotja 


Setmanalment trobarà en aquest butlletí informatiu, la informació de les tendències, els preus fixats i les notícies d'interès pel sector.

registri's ara »  


Zero sancions

04.10.2019

Les cooperatives agroalimentàries que comercialitzen productes fitosanitaris o venen carburants estan subjectes a una exigent normativa en relació al maneig de mercaderies perilloses. Un reglament divers i enrevessat, atès que són diverses les administracions amb competències en la matèria, que provoca confusió en el si de les empreses del sector. És tal la complexitat que Cooperatives Agroalimentàries d'Andalusia va detectar fa quatre anys la necessitat de donar suport a les seves entitats associades en el compliment de tots els requisits per garantir la seguretat i millorar la competitivitat.

Amb l'ànim de fer del cooperativisme agroalimentari un exemple en seguretat, en 2016 la federació va incorporar als seus serveis el sistema checklist, la implementació ha millorat els índexs d'execució, fins al punt de reduir a zero el nombre de sancions. No obstant això, els últims canvis normatius fan més necessària que mai reforçar el control de les mesures per garantir la seguretat. Exemple d'això és l'entrada en vigor de nous reials decrets que afecten el funcionament de les instal·lacions de carburants a vehicles (Reial Decret 706/2017), així com l'emmagatzematge de productes químics (Reial Decret 656/2017).

Davant les noves normes i la possibilitat que s'afegeixin més requisits en un futur, Cooperatives Agroalimentàries d'Andalusia considera necessari estendre el sistema de revisió mèdica a totes aquelles empreses del sector que manegen mercaderies perilloses per evitar que incorrin en algun incompliment.

És així com sorgeix el projecte 'Assessorament, orientació, consultoria i assistència tècnica per a la implantació de mesures de seguretat industrial i laboral en cooperatives agràries', finançat per la Conselleria d'Ocupació, Formació i Treball Autònom, a càrrec de la línia 4 d'Innovació i Competitivitat Empresarial, dins el Programa de Suport a la Promoció i el Desenvolupament de l'Economia Social per a l'Ocupació.

A través d'aquest projecte, la federació vol garantir la seguretat i millorar la competitivitat de les seccions de subministraments i serveis de les cooperatives federades, alhora que incrementa la professionalitat del personal encarregat de la gestió d'aquestes àrees. A Andalusia, un terç de les 330 cooperatives agroalimentàries andaluses amb secció de subministrament ja han incorporat mesures de seguretat. No obstant això, l'objectiu de la federació és aconseguir a altres tantes entitats, per al que ja ha realitzat informes de diagnòstic en un total de 80 cooperatives.

Inspeccions
El primer pas va ser valorar el nivell de compliment de les entitats pel que fa als requisits que marquen les diferents normes. Per a la seva elaboració, Cooperatives Agroalimentàries ha dissenyat dos checklist, un per a aquelles cooperatives que venen carburants i un altre per a les que compten amb magatzem de productes fitosanitaris.

La revisió fa especial èmfasi en les noves mesures imposades per la instrucció tècnica complementària MI-IP 04, inclosa en el Reial Decret 706/2017, i que afecta les estacions de carburants que distribueixen al detall, la modalitat d'autoservei està fortament arrelada en el medi rural. El qüestionari plantejat per Cooperatives Agroalimentàries insisteix en els canvis relatius als terminis d'inspecció, ara més curts; per la qual cosa recalca la importància de comprovar la data de les últimes revisions.

Per evitar ser sancionades, la federació recorda que en tots els casos es redueixen els temps. Les inspeccions globals, per exemple, hauran d'executar cada cinc anys, i no cada deu com es venia fent fins ara, a partir de la data de caducitat de l'última revisió.

Pel que fa al control dels sistemes de detecció de fuites, les revisions passen a fer-se cada any, en comptes de cada lustre. D'altra banda, la prova inicial d'estanqueïtat de les canonades es farà cada cinc anys, la meitat que abans; mentre que la prova periòdica serà als tres anys, i no als cinc com es feia fins ara.

El checklist també ve a completar la feina del conseller de seguretat, figura que va incorporar Cooperatives Agroalimentàries d'Andalusia fa quatre anys a fi de ser rigorosos amb el compliment del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera i en el qual es recull la figura del conseller de seguretat com un imperatiu legal. Aquest treball consisteix a analitzar, assessorar i emetre informes en tot el relatiu a les operacions de port, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses.

30.09.2019Què és   Serveis   Notícies   Agenda   Registre   Preus   Contacte
De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores: Gran Via Jaume I, 46 - 17001 Girona Tel. 972418500  
Divendres, de 19:30 a 22:00 hores: Palau de Fires. Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 Girona Tel. 972203833  
© 2005 Cambra de Comerç de Girona   Avís legal   llotjagirona@telefonica.net